Foto Jiří Koudelka - logo

Peru po vlastní ose (2012)

Celou galerii z Peru můžete vidět v plném rozlišení také v prezentaci na Zonerama. Větší monitor, větší fotky, lepší zážitek. Moje centrální adresa na Zonerama je Jiří Koudelka (Jablonec). Zde ve spodní části naleznete odkazy na jednotlivá alba.

V květnu 2012 jsme se vydali na 3 týdny do Peru, krásné jihoamerické země. Následují obrázkové odkazy do jednotlivých galerií, ale jestli chcete spíš četbu, tak je zde:

Peruánská města Města

Nejkrásnějším městem bylo bezesporu Cusco - španělská architektura vystavěná na inckých základech.

Totéž na Zonerama!

Lidé v Peru Lidé v Peru

Asi 50% obyvatel Peru tvoří původní obyvatelé, je to země s nejvyšším zastoupení původního obyvatelstva v populaci.

Totéž na Zonerama!

Živá příroda Živá příroda

Kytky, květy, zvířata, ptáci ...

Totéž na Zonerama!

Hory Hory

Vrcholy této hornaté země přesahují hranici 6000 metrů. Mnoho z nich je vulkanického původu a je zde mnoho stále činných sopek.

Totéž na Zonerama!

Incké památky a Machu Picchu Incké památky a Machu Picchu

Neuvěřitelná kamenná architektura, která přežila staletí v tektonicky aktivní oblasti. Z nich potom vyčnívá nejznámější Machu Picchu.

Totéž na Zonerama!

Las Salinas Las Salinas

Zajímavost - výroba kamenné soli sušením slané vody, která vytéká z hory.

Totéž na Zonerama!

Jezero Titicaca Jezero Titicaca

Bájné jezero Titicaca je nejvýše položeným jezerem na světě, na kterém jezdí pravidelná lodní doprava. Hladina ve výšce 3800 m.

Totéž na Zonerama!

Ostatní zajímavosti Ostatní zajímavosti

Co se jinam nevešlo ...

Totéž na Zonerama!


© Jiří Koudelka, DatJbc