Přehrady v Jizerkách
Josefodolská přehrada
img00032.jpg
Josefodolská přehrada - sypaná hráz ze 70. let, pitná voda, do úpravny vody v Bedřichově je vedena podzemní ražená štola
(c) 2006 Jiří Koudelka