Kytky a květy - část 1
Vstavač májový
img00039.jpg
Vstavač májový - roste na malé prameništní louce na Maxově
(c) 2006 Jiří Koudelka